Эмитентнинг __2016 йил якунлари бўйича йиллик

ҲИСОБОТИ

Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи Акциядорлар умумий йиғилиши

Ҳисоботни тасдиқлаш санаси 15.06.2017

                  

1.

               

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

 

Тўлиқ:

«ALLIANCE-LEASING»

 Аksiyadorlik jamiyati.

 

Қисқартирилган:

«ALLIANCE-LEASING» AJ.

 

Биржа тикерининг номи:*

ALLS  
2.

           

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

 

Жойлашган ери:

  

Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани, Қумовул Қ.Ф.Й., Бектемир шоҳкўчаси, 196-уй.  

Почта манзили:

           

Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани, Қумовул Қ.Ф.Й., Бектемир шоҳкўчаси, 196-уй.  

Электрон почта манзили:*

        

info@alliance-leasing.uz  

Расмий веб-сайти:*

      

www.alliance-leasing.uz.  
3.

            

БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

 

Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи:

ТОРФ  АКБ “Қишлоққурилишбанк  

Ҳисоб рақами:

20214000404666543001  

МФО:

00987  
4.

        

РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:

 

рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган:

0003145  

солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР):

300658446  

            

ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ОРГАНИ ТОМОНИДАН

БЕРИЛГАН РАҚАМЛАР:

  

 

МШТ:

161  

КТУТ:

22104542  

ИФУТ:

64910  

МҲОБТ:

1727253813  
5.

         

ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ

ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**

  

 

Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти:

0,28  

Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти:

6,07  

Мутлақ ликвидлилик коэффициенти:

1,29  

Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти:

1,37  

Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати:

1,37  
6.

               

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР

БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ

  

 

Оддий акциялар бўйича*

  

 

бир дона акцияга сўмда:

43  

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

14,33  

Имтиёзли акциялар бўйича*

  

 

бир дона акцияга сўмда:

 

бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда:

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

  

 

бир дона қимматли қоғозга сўмда:

 

бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда:

 
7.

             

ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ

ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК

  

 

Оддий акциялар бўйича*

  

 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

Имтиёзли акциялар бўйича*

  

 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

 

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 

Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*

  

 

ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда):

   

олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда):

 
8.

          

КУЗАТУВ КЕНГАШИ, ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ЁКИ

ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

  

 
N

Ўзгариш санаси

  

Ф.И.Ш. Лавозими

Эмитентнинг

қарор қабул

қилган органи

Сайланган (тайинланган)/

таркибдан чиқарилган

(бўшатилган,

ваколатларининг

муддати тугаган)

 

қарор қабул

қилинган сана

вазифага

киришиш

санаси

 

  

28.06.2016  

Атаханов Комил Рашидович Бош директор Кузатув кенгаши бўшатилган  

  

28.06.2016  

Джурабаев Бобур Арифович Бош директор в.в.б. Кузатув кенгаши тайинланган  
19.07.2016 Джурабаев Бобур Арифович Бош директор в.в.б. Кузатув кенгаши бўшатилган  
19.07.2016 Турдикулов Жамшид Салимович Бош директор в.в.б. Кузатув кенгаши тайинланган  
18.08.2016 Мирджураев Азиз Ринатович Кузатув Кенгаши аъзоси Акциядорлар Умумий йиғилиши бўшатилган  
18.08.2016 Кодиров Абдулазиз Абдулхаевич Кузатув Кенгаши аъзоси Акциядорлар Умумий йиғилиши бўшатилган  
18.08.2016 Янгаев Рамиль Камилович Кузатув Кенгаши аъзоси Акциядорлар Умумий йиғилиши тайинланган  
18.08.2016 Хасанов Даврон Гуломкодирович Кузатув Кенгаши аъзоси Акциядорлар Умумий йиғилиши тайинланган  
18.08.2016 Абдуллаев Бахтиёр Кузатув Кенгаши аъзоси Акциядорлар Умумий йиғилиши тайинланган  
27.06.2016 Ирчаева Ш.М.

Тафтиш комиссияси

аъзоси

Акциядорлар Умумий йиғилиши

Ваколатларининг

муддати тугаган

 
27.06.2016 Кадиркулова Б.Т.

Тафтиш комиссияси

аъзоси

Акциядорлар Умумий йиғилиши

Ваколатларининг

муддати тугаган

 
27.06.2016 Сулейманходжаева Ф.А.

Тафтиш комиссияси

аъзоси

Акциядорлар Умумий йиғилиши

Ваколатларининг

муддати тугаган

 
27.06.2016 Музаффаров Зафархужа Алишерович

Тафтиш комиссияси

аъзоси

Акциядорлар Умумий йиғилиши тайинланган  
27.06.2016 Зуфарова Наргиза Тохировна

Тафтиш комиссияси

аъзоси

Акциядорлар Умумий йиғилиши тайинланган  
27.06.2016

Убайдуллаев Каримжон Джамшед угли

Тафтиш комиссияси

аъзоси

Акциядорлар Умумий йиғилиши тайинланган  
9.

       

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ

ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***

  

 

Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи:

 

Қимматли қоғознинг тури:

 

Қимматли қоғозларнинг сони:

 

Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси:

 

Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами:

 

Жойлаштириш шакли:

 

Жойлаштиришнинг бошланиш санаси:

 

Жойлаштиришнинг якунланиш санаси:

 
10.

            

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР

  

 
N

Муҳим факт

Номи

Муҳим

факт рақами

Муҳим

факт юз

берган сана

Муҳим факт

эълон қилин-

ган сана

 

ижроия органнинг таркибидаги  ўзгариш

08 19.07.2016 19.07.2016  

ижроия органнинг таркибидаги  ўзгариш

08 28.06.2016 28.06.2016  
Кузатув кенгаши   таркибидаги  ўзгаришлар 08 25.08.2016 25.08.2016  
Тафтиш комиссияси  таркибидаги  ўзгаришлар 08 30.06.2016 30.06.2016  
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 06 07.07.2016 07.07.2016  
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш 32 07.07.2016 07.07.2016  
Жойлашган ер  (почта манзили) ўзгариши 02 28.12.2016 28.12.2016  
11.

           

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда)

  

 
Кўрсаткичлар номи

Сатр

коди

  

Ҳисобот

даври бошига

Ҳисобот

даври охирига

 
Актив  
I. Долгосрочные активы  
Основные средства:  
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 666158.5 590179.6  
Сумма износа (0200) 011 281967.1 364693.7  
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 384191.4 225485.9  
Нематериальные активы:  
Первоначальная стоимость (0400) 020  
Сумма амортизации (0500) 021  
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 0,00 0,00  
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 868777 876077  
Ценные бумаги (0610) 040 78757 78757  
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050  
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060 790000 797300  
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070  
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 20 20  
Оборудование к установке (0700) 090  
Капитальные вложения (0800) 100  
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110 3502592.2 4134919.4  
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120  
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 4755560.6 5236482.3  
II. Текущие активы  
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 95.4 108  
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 95.4 108  
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160  
Готовая продукция (2800) 170  
Товары (2900 за минусом 2980) 180  
Расходы будущих периодов (3100) 190 41757.4 9038  
Отсроченные расходы (3200) 200  
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 1524281.3 1833464.2  
из нее: просроченная* 211  
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 301175.1 381488.1  
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230  
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240  
Авансы, выданные персоналу (4200) 250  
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 20329.8 16400  
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270 150  
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 252.1  
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290  
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 290.1  
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 1202776.4 1434883.9  
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 459107.4 1645826.9  
Денежные средства в кассе (5000) 330  
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 458492.5 586072  
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 456.2 524.7  
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 158.7 1059230.2  
Краткосрочные инвестиции (5800) 370 128250 274455.8  
Прочие текущие активы (5900) 380  
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 2153491.5 3762892.9  
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 6909052.1 8999375.2  
Пассив  
I. Источники собственных средств  
Уставный капитал (8300) 410 2100000 2100000  
Добавленный капитал (8400) 420 135810.5 135810.5  
Резервный капитал (8500) 430 180286.3 237029.9  
Выкупленные собственные акции (8600) 440  
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 1620545.3 1876611.4  
Целевые поступления (8800) 460  
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470  
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 4036642.1 4349451.8  
II. Обязательства  
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 2278394.6 3167411.9  
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 266966 1947318.6  
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500  
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510  
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520  
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530  
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540  
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550  
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560  
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570 2011428.6 1220093.3  
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580  
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590 266966 1947318.6  
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 594015.4 1482511.5  
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 264015.4 1482511.5  
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602  
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 976.8 691.6  
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620  
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630  
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640  
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650  
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660  
Полученные авансы (6300) 670 239516.4 1461672.3  
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 6031.4 3127.3  
Задолженность по страхованию (6510) 690 6561.2 3745.8  
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 500.8 162.6  
Задолженность учредителям (6600) 710  
Задолженность по оплате труда (6700) 720 10428.8 13111.9  
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730  
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 330000  
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750  
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 0  
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 2872410 4649923.4  
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 6909052.1 8999375.2  
12.

      

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ

НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)

  

 
Кўрсаткичлар номи

Сатр

коди

  

Ўтган йилнинг

шу даврида

  

Ҳисобот даврида  

даро-

мадлар

(фойда)

  

хара-

жатлар (зарарлар)

даро-

мадлар

(фойда)

  

хара-

жатлар

(зарарлар)

 
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 1295486.4 x 956223.9 x  
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020 x x  
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 030 1295486.4 0 956223.9 0  
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 040 x 1191898.4 x 862290.8  
Расходы по реализации 050 x x  
Административные расходы 060 x 699522.5 x 648746.4  
Прочие операционные расходы 070 x 492375.9 x 213544.4  
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем 080 x x  
Прочие доходы от основной деятельности 090 619337.5 x 626888.9 x  
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100 722925.5 0 720822 0  
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 62206.5 x 30266.8 x  
Доходы в виде дивидендов 120 9352.5 x 10426.2 x  
Доходы в виде процентов 130 43565.4 x 18577.2 x  
Доходы от финансовой аренды 140 x x  
Доходы от валютных курсовых разниц 150 2362.9 x 1263.4 x  
Прочие доходы от финансовой деятельности 160 6925.7 x x  
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170 x 185933.7 x 164073.1  
Расходы в виде процентов 180 171893.7 82065  
Расходы в виде процентов по финансовой аренде 190 x x  
Убытки от валютных курсовых разниц 200 x 5457.5 x 71684.5  
Прочие расходы по финансовой деятельности 210 x 8582.5 x 10323.6  
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 599198.3 0 587015.7 0  
Чрезвычайные прибыли и убытки 230  
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) 240 599198.3 0 587015.7 0  
Налог на прибыль 250 x x  
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли 260 x 208.6 x  
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 598989.7 0 587015.7 0  
   
   
   
13.

       

АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ

ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

  

 

Аудиторлик ташкилотининг номи:

ООО «MARIKON AUDIT»  

Лицензия берилган сана:

14 февраля 2008 года  

Лицензия рақами:

№ 00030  

Хулоса тури:

ижобий  

Аудиторлик хулосаси берилган сана:

11.04.2017  

Аудиторлик хулосасининг рақами:

68  

Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.:

Махмудова Г.Г.  

Аудиторлик хулосасининг нусхаси:****

 
14.

            

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

  

 
N

Битим

тузилган сана

Контрагент-

нинг Ф.И.Ш.

ёки тўлиқ

номи

Битим

предмети

Суммаси

Эмитент

битим

бўйича ким

ҳисобланади

(товар ва

хизматларни

олувчи/бегона-

лаштирувчи)

  

 

 

 
15.

               

ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН

ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ

  

 
N

Битим

тузилган

сана

Контрагент-

нинг Ф.И.Ш.

ёки тўлиқ

номи

Битим

предмети

Суммаси

Эмитентнинг

битимлар

бўйича қарор

қабул қилган

органи

Битимлар

бўйича қабул

қилинган

қарорлар-

нинг тўлиқ

таърифи

  

 

 

 
16.

        

АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ

(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)

  

 
N

Ф.И.Ш. ёки

тўлиқ номи

Жойлашган ери

(яшаш жойи)

(давлат, вилоят,

шаҳар, туман)

Улар аффилланган

шахс деб эътироф

этилиш асоси

Асос(лар)

содир этил-

ган сана

 
1 ЧАКБ «Универсал банк» Узбекистан, Ферганской область город Коканд Владение 20% и более акций СП ОАО «ALLIANCE-LEASING» -  
2 Янгаев Р. К. Узбекистан, г.Ташкент Председатель Наблюдательного совета 18.08.2016  
3 Хасанов Д. Г. Узбекистан, г.Ташкент Член Наблюдательного совета 18.08.2016  
4 Абдуллаев Б. Узбекистан, г.Ташкент Член Наблюдательного совета 18.08.2016  
5 Турдикулов Ж.С. Узбекистан, г.Ташкент Директор 30.12.2016  
6 ООО «FACTOR LEASING» Узбекистан, г.Ташкент Юридическое лицо, 20 и более процентов уставного фонда которого обладает АО «ALLIANCE LEASING» -  
                                                   

        

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: ___ Турдикулов Жамшидбек Салимович.__

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: _Хашимова Абадан Кенжаевна.

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: _____ Қодиров Дилшод Равшанович_____

Onlayn so'rovnoma

Saytimizni qanday baholaysiz?

Aloqalar

Toshkent viloyati, O'rta Chirchiq tumani, Bektemir shoh ko’chasi, 196 - uy
Telefon: (+99895) 144-47-04
Faks: (+99871) 231-96-06
E-mail: info@alliance-leasing.uz